Beverly Hills on ajutiselt tegevuse lõpetanud!

Pretensioonid

PRETENSIOONID
Ostjal on õigus tingimustele mittevastava kauba puhul, mis on puudustega, esitada kaebus ning kaup tagastada. Pretensioonide esitamise tähtaeg on 2 aastat alates kauba üleandmise päevast ostjale.

Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peaks tarbija säilitama kindlasti ostudokumendid (arve), mis tõendavad, et kaup on ostetud Beverly Hills e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.

Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:

- nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.

- nõuda lepingust taganemist, juhul kui:
* müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
* parandamine ebaõnnestub,
* müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
* kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Müüja ei vastuta kauba puuduste eest juhul, kui:

- toote puuduse on põhjustanud toote mittesihipärane kasutamine või ostja hoolimatus; toode on juba parandatud mitte meie ettevõtte poolt;

- toote puuduse on põhjustanud loomulik füüsiline kulumine toote tavapärasel kasutamisel;

- toote puuduse on põhjustanud vee- või tulekahju või muud müüjast mittesõltuvad asjaolud;

- tootel puudub ostutšekk või arve.

Beverly Hills e-poest ostetud kaupade või teenustega seotud kaebused tuleb edastada Beverly Hills e-poe e-posti aadressile info@beverlyhills.ee

BEVERLYHILLS

WW Passaaž II korrus, Aia 3, 10111 Tallinn

566 18 440 info@beverlyhills.ee

Beverly Hills Outlet

Hinnad nagu Ameerikas, kuid seda Tallinna kesklinnas.

Eesti kaubanduskeskused on kõik justkui ühe vitsaga löödud - sama kaup, samad (loe: kallid) hinnad. Tule astu läbi aga WW Passaaži I korruse Beverly Hills poest ja avasta disainerite moekaupu, mida saadavad ainult USA-pärased outlet-soodustused.